หมวดหนังสือ::
   งานประดิษฐ์และงานฝีมือ
   อาหารและโภชนาการ
   เด็กและเยาวชน
   ปรัชญาและศาสนา
   เกษตรกรรมและ
        สัตว์เศรษฐกิจ
   สุขภาพกายและใจ
   VCD เพื่อการศึกษาและ
        พัฒนาอาชีพ OTOP
   โหราศาสตร์
   อื่นๆ
 
       ค้นหาตามชื่อหนังสือ ::        MEMBER ::
 Username
 Password


 
 

        << Back

 วีซีดี


โครงการ
โครงการช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือด้านห้องสมุด

สำนักพิมพ์ เพขรกะรัต จำกัด
โทรศัพท์ 0-2882-7746, 0-2881-4731

โครงการเด็กไทย ลายมือสวย
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ บริษัท เพื่อนเรียน เด็กไทย จำกัด ได้จัดทำ "โครงการเด็กไทย ลายมือสวย" เพื่อจัดทำแบบฝึกหัดคัดลายมือ เล่ม 1-5 ให้เยาวชนไทยได้ฝึกหัดคัดลายมือให้ถูกต้องตามหลักการเขียนภาษาไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ บริษัท เพื่อนเรียน เด็กไทย จำกัด โทร. 0-2882-7803
Copyright 2006, Petchkarat Publishing Co.,Ltd.
5/46 - 48  หมู่ 8  ถนนชักพระ  แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  10170 โทร.  0-2882-7746